ABAQUE

Regnskabs og bogførings program til macOS

Regnskabs og bogføringsprogram. Programmet indeholder modulerne: Kassekladde, Kontoplan, Adressekartotek, Varekartotek, Ordre, Tilbud, Faktura, Resultatopgørelse, Balance, Årsregnskab og Moms.

GENERELT:

* Konter med eller uden moms

* Fritekstsøgning

* Ubegrænset antal bilag, adresser, posteringer etc.

* Vælg mellem saldo eller debit/kredit visning

* Mange indstillingsmuligheder

REGNSKABSPERIODER:

* Programmet kan håndtere flere regnskabsperioder, uden at skulle oprette nyt regnskab.

KASSEKLADDE:

* Postering af bilag, samt bogføring.

KONTOPLAN:

* Oprettelse af Drift, Status, Tekst og Sum konti, fordelt på Resultatopgørelsen og Balancen.

* Der kan angives momskoder for konti.

ADRESSEKARTOTEK:e

* Oprettelse af leverandør og kunde kartotek

* Se posteringer på Kunde / Leverandør

* Understøtter EU Persondataforordningen (GDPR), ved at give mulighed for at slette en kundes stamdata, efter der er bogført på kunden (skal aktiveres i indstillinger)

VARER

* Oprettelse af varer til salg eller indkøb

* Oprette stykliste bestående af en eller flere varer, med variabel antal

* Pris for en variabel periode

* Tilknyt posteringskonto

* Lagerstyring

VAREGRUPPER

* Varer kan tilknyttes en varegruppe

TILBUD

* Opret og registrer tilbud

* Konverter tilbud til ordre, bevar sporbarhed

* Nummering af tilbud

ORDRE

* Opret ordre og udskriv ordrebekræftelse

* Konverter ordre til Faktura

FAKTURA

* Opret faktura, udskriv faktura

* Bogfør faktura

* Marker faktura som betalt

* Nem bogføring af betalt faktura

* Automatisk faktura nummerering

* Flere faktura skabeloner inkluderet

* Faktura redigeringsværktøj

RESULTATOPGØRELSE:

* Viser resultatopgørelsen for de regnskabsperioder der er defineret i programmet.

* Overskud hhv. underskud overføres automatisk til Balancen.

BALANCE:

* Beregning af balancen for et regnskabsår.

ÅRSREGNSKAB

* Beregner årsregnskabet, og sammenligner med de sidste tre års regnskab

MOMS:

* Momsberegning for en valgfri periode

* Flere momssatser

EKSPORTER

* Kassekladde

* Kontoplan

* Adressekartotek

* Flere mulige separator tegn

SKABELONER:

Programmet indeholder skabeloner af kontoplaner for følgende type af organisationer:

* Forening

* Lille virksomhed

* Lille virksomhed, momsregistreret

* Konsulent virksomhed

Vilkår og betingelser

Denne software leveres “som den er” uden garantier af nogen art. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører, fraskriver sig i videst muligt omfang tilladt ved lov, alle garantier, herunder garanti for salgbarhed, garanti for ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, og garanti for egnethed til et bestemt formål. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører giver ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af materialet, tjenester, software, tekst, grafik og links. Under ingen omstændigheder vil Aquri S.M.B.A. være ansvarlig overfor nogen part for eventuelle skader hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andre for brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder, uden begrænsning, nogen erstatning for tabt fortjeneste, driftstab, tab af programmer eller andet, selv hvis vi udtrykkeligt er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

GPS2Photo

“Aquri GPS2Photo” helps you GEO Tag and manage location data in the Exif metadata of your Photos.

GEO Tagging is adding geographical data to your photos. This includes coordinates like latitude and longitude, and location details like city and country. “Aquri GPS2Photo” is focusing on adding GEO tags to your photos.

With “Aquri GPS2Photo”, you can:

* Add coordinates to photos

* Perform reverse lookup

* Copy and paste location data from one photo to another

* Select a more accurate location on the map, than is in the EXIF data

* Add location data to a photo

* Search for a location, and find coordinates for that location

* Load GPX & NMEA GPS files, and match photos against the GPS file data

When saving your photo with the new location information, it will be stored in the photos metadata using the industry standards Exif.

“Aquri GPS2Photo” supports most image formats like JPG, PNG, and TIF. (RAW files are currently not supported)

PS: You have to use this application prior to importing your photos in Photos.