ABAQUE

Regnskabs og bogføringsprogram til macOS

Programmet indeholder modulerne: Kassekladde, Kontoplan, Adressekartotek, Resultatopgørelse, Balance, Moms, Varer, Varegrupper, Tilbud, Ordre, Faktura og Stykliste.

GENERELT

 • Konter med eller uden moms
 • Fritekstsøgning
 • Ubegrænset antal bilag, adresser, posteringer etc.
 • Vælg mellem saldo eller debet/kredit visning

REGNSKABSPERIODER

 • Programmet kan håndtere flere regnskabsperioder, uden at skulle oprette nyt regnskab.

KASSEKLADDE

 • Postering af bilag, samt bogføring.

KONTOPLAN

 • Oprettelse af Drift, Status, Tekst og Sum konti, fordelt på Resultatopgørelsen og Balancen. 
 • Der kan angives momskoder for konti.
 • Samlet budget for alle regnskabsperioder

ADRESSEKARTOTEK

 • Oprettelse af leverandør og kunde kartotek

VARER

 • Oprettelse af varer til salg eller indkøb
 • Pris for en variabel periode
 • Tilknyt posteringskonto

VAREGRUPPER

 • Varer kan tilknyttes en varegruppe

TILBUD

 • Opret og register tilbud
 • Konverter tilbud til ordre, bevar sporbarhed
 • Nummerering af tilbud

ORDRE

 • Opret ordre og udskriv ordrebekræftelse
 • Konverter ordre til Faktura

FAKTURA

 • Opret faktura, udskriv faktura
 • Bogfør faktura
 • Marker faktura som betalt
 • Nem bogføring af betalt faktura
 • Automatisk faktura nummerering

RESULTATOPGØRELSE

 • Viser resultatopgørelsen for de regnskabsperioder der er defineret i programmet. 
 • Overskud hhv. underskud overføres automatisk til Balancen.

BALANCE

 • Beregning af balancen for et regnskabsår.

MOMS

 • Momsberegning for en valgfri periode
 • Flere momssatser

EKSPORTER

 • Kassekladde
 • Kontoplan
 • Adressekartotek
 • Flere mulige separator tegn

OSX FUNKTIONER

 • Mørk tilstand (Dark mode)
 • Touch Bar
 • Fuldskærm
 • Versioner
 • Autosave
 • iCloud

SKABELONER

Programmet indeholder skabeloner af kontoplaner for følgende type af organisationer:

 • Forening
 • Lille virksomhed
 • Lille virksomhed, momsregistreret

Vilkår og betingelser

Denne software leveres “som den er” uden garantier af nogen art. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører, fraskriver sig i videst muligt omfang tilladt ved lov, alle garantier, herunder garanti for salgbarhed, garanti for ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, og garanti for egnethed til et bestemt formål. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører giver ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af materialet, tjenester, software, tekst, grafik og links. Under ingen omstændigheder vil Aquri S.M.B.A. være ansvarlig overfor nogen part for eventuelle skader hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andre for brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder, uden begrænsning, nogen erstatning for tabt fortjeneste, driftstab, tab af programmer eller andet, selv hvis vi udtrykkeligt er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.